HOME
TE KOOP
CONTACT
DE FRANSE HANGOOR WINKEL
Als ik een nest met jonge fransozen heb zijn dat net als baby's ze hebben een hoop aandacht en liefde nodig.
Als ze in die eerste 8 weken vaak worden opgetild en getroeteld zijn ze dat gewend en als we daar respectvol mee om gaan zal een konijn daar ook in de toekomst geen tot weinig moeite mee hebben. Je moet begrijpen dat in de natuur een konijn nooit opgetild wordt De enige keer dat een konijn wordt opgetild is door een roofdier. Dus je snapt dat het natuurlijk instinkt van een konijn is vechten voor z'n leven als hij wordt opgetild.  Dus vanuit dit uitgangspunt / instinctief gedrag moet je gaan werken. 
Zorg altijd dat je je konijn respectvol optilt. Dus vindt hij het vervelend doe het dan niet.  Ga als volgt tewerk: Praat zacht tegen, dat stelt hem gerust. Een konijn heeft een slecht zicht en ziet niet door wat hij wordt opgetild als jij met je hoofd vlak bij hem bent en zacht tegen hem praat zal hij het sneller tolereren.  Til hem correct op zoals het konijn dat prettig vind en gewend is. Sommige konijnen hebben hoogtevrees andere konijnen zijn bang voor de snelheid waarmee je ze optilt. Dus het sleutelwoord is het konijn beslist. kijk naar je konijn als je hem optilt wil hij niet laat je hem gaan wil hij wel hou je hem even vast maar vindt hij het niet leuk zet hem dan gelijk neer en ook voorzichtig. want als het konijn een slechte ervaring heeft zal hij zich elke volgende keer minder graag laten oppakken. Je kunt best meerdere keren achter elkaar het konijn proberen op te tillen hoor maar staak je poging elke keer als hij wegspringt zet dan niet door. Zet pas door met optillen als hij stil blijft zitten en meewerkt..
Leer een jong kind gelijk aan dat hij het konijn niet mag optillen alleen mamma! aangezien de ruggengraat van een konijn erg teer is en snel wordt gebroken doordat het konijn spartelt en weg wil.  En het simpele fijt dat hij het kind als "gevaar" gaat zien. Veel mensen hebben de mening dat je een konijn beter helemaal niet op moet tillen. Ben ik het gedeeltelijk mee eens want in de praktijk blijk dat je je franse hangoor vaak moet optillen zeker in de zomer om de onderkant te bekijken of die schoon is i.v.m. maden/ diaree.  en als je konijn er niet aan gewend is om op te tillen zal je dat zelf ook niet zo vaak doen of hij doet jou pijn of erger nog jij doet hem pijn woordoor hij bang wordt, of gestrest raakt.
Hoe til je het konijn op. Je tilt hem op zoals hij/ zij dat gewend is van jongs af aan. spreek hem wel eerst aan en aai hem zodat hij weet dat jij het bent die hem op gaat tillen. Het konijn herkend jou mannier van optillen en dat voelt vertrouwd aan, als een vreemde hem optilt zal hij waarschijnlijk gelijk gaan spartelen

fransehangoren.com 2010. All rights reserved

FH EN OPTILLEN