HOME
TE KOOP
CONTACT
DE FRANSE HANGOOR WINKEL
Bont

Bij bont is sprake van mantel- en koptekening. Bij de manteltekening zijn de rug en de zijde zoveel mogelijk gekleurd. In de nek is iets witte aftekening aanwezig, welke niet verder mag  reiken dan de schouderbladen. De kop is overwegend gekleurd. De snuit is geheel gekleurd. Op het voorhoofd zit een witte vlek ( kol) . Tussen snuit en wangen zit iets witte aftekening, welke doorloopt tot de onderzijde van de kop.
De borst is bij voorkeur wit gekleurd. De voorzijde van de voorbenen is eveneens wit. De achterbenen, buik en onderzijde van de staart zijn overwegend of geheel  wit gekleurd. De bovenzijde van de staart is gekleurd. De bonttekening dient zo veel mogelijk symmetrisch te zijn. De nagels zijn bij bont kleurloos.


lichte fouten:


Bont: Weinig symmetrie in tekening. Iets wit op snuit. Enkele witte vlekjes, die minder dan 4 cm verwijder zijn van de oorbasis, op de oren. Gekleurde vlekken op de borst. Kop iets donker of iets licht gekleurd. Enkele afwijkende haren in de gekleurde velden. Iets witte kleur op achterhand wat voorbij de opgeslagen staart komt. Geheel  gekleurde nek. Tamelijk veel kleur aan buik. Gekleurde nagel(s) achterbenen .


Zware fouten

Bont: Grote afwijkingen van het gewenste tekeningbeeld, bijvoorbeeld geheel of vrijwel geheel witte kop of snuit. Vlekken of witte velden, die verder dan 4 cm van de oorbasis verwijderd zijn, op de oren. Een  donker gekleurde kop. Te veel afwijkend gekleurde haren in gekleurde velden. Meer dan een gekleurde vlek op borst. Te veel wit in mantel. Elleboogvlek welke frontaangezicht verder doorloopt dan de helft van de beendikte. Gekleurde nagel( s) voorbenen.fransehangoren.com 2010. All rights reserved

FRANSE HANGOREN EN MANTELTEKENING

SAFI

SAFA

314

317

Miss. B

OKKI

KISS

109

SLECHTE BUIKTEKENING

GOEIE BUIKTEKENING

GOEIE ELLEBOOGVLEK


SUPER BONT


SUPER BONT


NIET SYMMETRISCH


TE SOBER

MINIMALE KOPVLEK


LlICHTE FOUT


MOOIE TEKENING

MINIMALE KOPTEKENIG


SYMMETRISCHE KOPTEK.

SYMMETRISCHE KOPTEK.

SYMMETRISCHE KOPTEK.

TE SOBER

SAFI

SAFA

Miss. B

109

WIT OP DE OREN.

PERFECTE KOPTEK.

SYMMETRISCHE KOPTEK.

TE VEEL WIT + NEUS


SAFI

SAFA

Miss. B

109

SUPER BONT

MOOIE TEKENING

GESLOTEN MANTELTEK.

NIET GOED


SLECHTE ELLEBOOGVLEK

KAN, MAAR SOBER


PERFECT, VLEKKENLOOS